لوله های الومینیومی که الیاژ بیشتر ان ها 6061 و 6063 می باشدکارایی زیادی دارند.
قطر های خارجی و داخلی این لوله هاتنوع زیادی داردکه این لوله ها به صورت استاندارد اکسترود می شود.
با جست و جو در اینترنت می توانید بفهمید که ما این الیاژ را با بهترین قیمت به خریدار می دهیم.
برای تماس با ما لطفا به  شماره یا سایت زیر مراجعه کنید.
                                                     09396287118
Alummetal.com
     

لوله های الومینیومی 6061 و 6063