فرین 21 منتشر شد ...
شماره‌ی بیست‌ویکم هفته‌نامه‌ی فرین (اختصاصی غرب کشور) منتشر شد...
در این شماره می‌خوانید:
* افول شعور سیاسى؛ ترامپ، گورباچفِ آمریکا...! (سید صدرالدین موسوى)
* در خواب پاییزى مسئولان؛ سیلى سیل، بر صورت سرزمین شقایق‌ها...! (امین امرایی)
* معماى انتخابات در آمریکا؛ آراى الکترال چیست؟ (زینب سامعی)
* رفتار و گفتارشناسى محرم و اربعین (محمدتقی صفاری)
* استاندار لرستان: لرستان گرفتار کشاورزى سنتى است (گروه خبر)
* «فرهاد فرزانه» مدیرکل

فرین 21 منتشر شد ...