در واکنش به گزارش ۱۰۰ روزه احمدی‌نژاد روحانی را به مناظره ...www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920912000632احمدی‌نژاد روحانی را به مناظره ... در نامه ای حسن روحانی رئیس جمهور را به مناظره دعوت کرد. ...احمدی‌نژاد روحانی را به مناظره دعوت کرد + متن کامل نامهwww.parsine.com/fa/news/170641/...پارسینه: محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به حسن روحانی، از وی برای شرکت در مناظره‌ای صریح و ...احمدی‌نژاد، روحانی را به مناظره دعوت کرد - سایت خبری ...www.tabnak.ir/fa/news/361932/...محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهو

احمدی‌ نژاد ، روحانی را به مناظره دعوت کرد !